Apmācību kurss vidusskolēniem "Lisabonas līgums – stiprinot Eiropas pilsoņu tiesības: Eiropas pilsoņa tiesības un pienākumi"

Latvijas Cilvēktiesību centrs sagatavojis apmācību kursu vidusskolēniem "Lisabonas līgums – stiprinot Eiropas pilsoņu tiesības: Eiropas pilsoņa tiesības un pienākumi".

Apmācību kurss sagatavots projekta „Lisabonas līgums - stiprinot Eiropas pilsoņu tiesības” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Eiropa Pilsoņiem", un īstenots sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību monitoringa institūtu.

Materiāls paredzēts vidusskolēniem (10.-12. klases), kuri padziļināti apgūst politikas un sociālās zinības, kā arī plašākam interesentu lokam. Kursā tiek apskatītas četras tēmas:

1. Eiropas integrācija un Lisabonas līgums

2. Eiropas Pamattiesību Harta

3. Pārvietošanas brīvība – migrācija

4. Diskriminācijas aizliegums

Materiālā tiek piedāvātas arī vadlīnijas skolotājiem un katrai kursa tēmai piesaistītas praktiskās nodarbības. Materiāls ir pieejams latviešu, krievu, lietuviešu un angļu valodās. Apmācību aptuvenais laiks: 4-7 akadēmiskās stundas. Apmācību kursa materiāls tika izplatīts 57 vidusskolām dažādos Latvijas novados.

Pielikumi

Publicēts: 2013-04-30