Vadlīnijas pašvaldības darbiniekiem darbā ar jauniebraucējiem (imigrantiem)

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, balstoties uz Rīgas pašvaldības sociālo darbinieku priekšlikumiem semināros „Migrācija, cilvēktiesības un attīstība”, kas notika projekta „AMITIE CODE” ietvaros 2016. gada maijā un oktobrī, kā arī projektā iesaistīto ekspertu zināšanām un pieredzi ir izstrādājis vadlīnijas pašvaldības darbiniekiem darbā ar jauniebraucējiem.

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pašvaldības darbiniekiem, īpaši sociālajiem darbiniekiem, kā arī citiem profesionāļiem, darbā ar jauniebraucējiem (personām ar uzturēšanās atļaujām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu). Vadlīnijas satur arī rekomendācijas pašvaldībai kā uzlabot pakalpojumu sniegšanu jauniebraucējiem, lai veicinātu to veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā.  

 Vadlīnijas ietver sevī situācijas raksturojumu– jauniebraucēju kategorijas, vajadzības un tiesības; izaicinājumus darbā ar jauniebraucējiem; iespējamus risinājumus un rekomendācijas pašvaldībai un pašvaldības darbiniekiem; dažādu institūciju un organizāciju iesaistes/palīdzības veidus darbā ar jauniebraucējiem, ieskaitot kontaktinformāciju, kur vērsties dažādās situācijās.

 Vadlīnijās balstās uz pašreizējo situāciju Rīgas pilsētā, bet tās ir piemērojamas un izmantojamas arī citās Latvijas pašvaldībās.

Vadlīnijas ir tapušas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE – Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros. Latvijā projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Latvijas Cilvēktiesību centrs. Latvijas Cilvēktiesību centra līdzfinansējuma daļu, no kuras tiek segta tā dalība vadlīniju izstrādē, finansē Sabiedrības integrācijas fonds no valsts budžeta līdzekļiem “NVO līdzfinansējuma programmas” ietvaros. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild tās autori un tā nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Pielikumi

Publicēts: 2017-09-14