Romu atspoguļojums Latvijas medijos

Ar mediju palīdzību tiek sniegta informācija un viedokļi. Ar mediju satura palīdzību tiek veidota attieksme pret dažādām sabiedrības grupām. Mediji stāsta mums, kādi cilvēki dzīvo mums apkārt, kā pret viņiem izturēties un ko no viņiem var sagaidīt. Lai arī mediju misija cita starpā ir veicināt un atspoguļot kultūru daudzveidību, mediju satura analīze liecina, ka tie joprojām veicina stereotipus un atkārto maldīgus priekšstatus par atsevišķām minoritāšu grupām. Viena no šādām grupām ir romi, kas medijos bieži tiek attēloti kā likumpārkāpēji, tādējādi pastiprinot sabiedrībā jau tā izplatītos negatīvos priekšstatus par romiem.

Lai izvērtētu un analizētu Latvijas situāciju, Latvijas Cilvēktiesību centrs ir organizējis diskusiju  „Romu atspoguļojums Latvijas medijos” ar mediju, romu kopienas un iestāžu, kas strādā ar romu jautājumiem,  pārstāvjiem. Diskusija notika š.g. 15. maijā. Diskusijas ietvaros, tika prezentēts 2013.-2014.gada mediju monitoringa rezultātu apkopojums (sk.pielikumā). 

Diskusija tika organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju Eiropas Padomes kampaņas „Dosta! Tikt pāri aizspriedumiem, atklāt romus” ietvaros.

Diskusijas programma:

11.00-11.15       Reģistrācija un kafija.

11.15.- 11.20     Diskusijas atklāšana,

Deniss Kretalovs, Nacionālais romu integrācijas kontaktpunkts, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākais referents.

11.20 - 12.00     Mediju atbildība rakstot par romiem un kampaņas „Dosta!” mediju aktivitātes

Michaël Guet, Eiropas Padomes I-CARE nodaļas vadītājs (Inter-governmental Co-operation, Anti-Gypsyism and Roma Equality), Ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja atbalsta komandas eksperts romu jautājumos (Support Team of the Special Representative of the Secretary General for Roma Issues Council of Europe) (tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā).

12.00 – 12.15. Mediju projekti par romiem: Polijas pieredze

Malgorzata Rozycka, Ģenerālsekretāra īpašā pārstāvja atbalsta komanda romu jautājumos 

12.15 - 12.45     Romu atspoguļojums Latvijas medijos: 2013. - 2014. gada mediju monitoringa rezultāti,

Sigita Zankovska-Odiņa, Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe.

12.45. - 14.00    Paneļdiskusija „Vai var iztikt bez stereotipiem?”

Dace Kokareviča, Latvijas Avīzes žurnāliste

Marta Cerava, portāla lsm.lv galvenā redaktore

Dainis Krauklis, Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” vadītājs

Kaspars Antess, Ventspils pilsētas stratēģisko kultūras projektu vadītājs

 

Eiropas Padomes kampaņas Dosta! “Pietiek! Pārkāp aizspriedumiem, iepazīsti romus!” mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un tiem, kuri nav romi, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas salauztu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus. Kopš 2007.gada kampaņa tiek īstenota visās Eiropas Padomes dalībvalstīs. Latvija ir pievienojusies kampaņai 2009.gadā.

Pielikumi

Publicēts: 2015-05-15