Notiks informatīvās kampaņas „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?”atklāšanas pasākums

Piektdien, 12. oktobrī Rīgā notiks informatīvās kampaņas „Šis ir mans stāsts.... vai mūsu?” atklāšanas pasākums. Kampaņas mērķis ir parādīt migrācijas pozitīvo ietekmi uz valsts attīstību, uzsverot migrācijas kā attīstības resursa - ekonomiskā, sociālā un kultūras kapitāla - priekšrocības un ieguvumus.

 

Kampaņa „Šis ir mans stāsts.... vai mūsu?” tiek organizēta starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneriem Itālijā, Spānijā, Rumānijā un Brazīlijā. Rīgā projektu īsteno Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments un Latvijas Cilvēktiesību centrs. Projektu līdzfinasē Eiropas Savienība.

Informatīvās kampaņas atklāšanas pasākums notiks š.g. 12. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 13.00 viesnīcā Tallink Hotel Rīga, zālē Terra 3 (Elizabetes ielā 24).

Atklāšanas pasākumā aicināti piedalīties informatīvās kampaņas vēstneši, valsts un pašvaldības iestāžu, nevalstisko organizāciju un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai negatīva attieksme pret imigrantu ietekmi uz sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem valstī. Saskaņā ar Pārskatu par tautas attīstību, tikai 29% iedzīvotāju uzskata, ka imigranti dod labumu Latvijas saimniecībai.

Tāpēc informatīvās kampaņas mērķis ir parādīt migrācijas pozitīvo ietekmi uz valsti un sabiedrību, uzsverot Latvijā dzīvojošo pēdējo desmit gadu laikā iebraukušo cilvēku ieguldījumu sociālajā, ekonomikas un kultūras jomā, kā arī Latvijas sabiedrības gatavību pieņemt šos cilvēkus. „Lai gan ar migrāciju saistītie procesi Latvijā joprojām tiek uztverti negatīvi, mums ir jāsāk apzināties, ka ne tikai mūsu cilvēki izvēlas dzīvi ārpus Latvijas, bet arī Latvija tiek izvēlēta par dzīves un darbavietu. Cilvēku brīva kustība starp pilsētām un valstīm ir viena no Eiropas Savienības būtiskām iezīmēm.” – tā Eiženija Aldermane, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja.

Informatīvās kampaņas ietvaros tiks izsludināti četri dažādi konkursi, sagatavota videofilma un animācija filma, kā arī organizētas diskusijas par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem. Tāpat Rīgas ielās jau šobrīd ir redzami plakāti, kuros kampaņas vēstneši Latvijā aicina Rīgas un Latvijas iedzīvotājus apzināties, ka tāpat kā ikviens no mums, arī viņi strādā un mācās, audzina bērnus un palīdz līdzcilvēkiem Latvijā, lai veidotu šo valsti labāku un atvērtāku jaunām idejām un panākumiem. Kampaņa ilgs no 2012. gada 12. oktobra līdz 2013. gada 31. martam.

 Papildus informācijai:

Sigita Zankovska-Odiņa

67039295

AMITIE MĀJAS LAPA: www.amItie-project.eu

AMITIE FACEBOOK LAPA: http://www.facebook.com/AMITIEproject

AMITIE TWITTERĪ: twitter.com/AMITIEproject

AMITIE YOUTUBE www.youtube.com/AMITIEproject

Pielikumi

Publicēts: 2012-10-08