LCESC pētniecei Anhelitai Kamenskai piešķirts Sabiedrības integrācijas fonda apbalvojums

Sabiedrības integrācijas fonds ik gadu piešķir Sabiedrības vienotības balvas par nopelniem sabiedrības etniskās un sociālās integrācijas jomā.

Šogad  no 40 izvirzītajiem pretendentiem tika apbalvoti seši, kuru vidū ir LCESC pētniece Anhelita Kamenska, kas SIF Atzinības rakstu saņēmusi par etniskās integrācijas veicināšanu.  

Publicēts: 2005-02-11