LCC piedalās diskusijā par trešo valstu valstspiederīgo vēlēšanu tiesībām Malmē

No 3.līdz  5.martam 28 dalībnieki no 9 Centrālās un Austrumeiropas valstīm piedalījās mācību vizītē un seminārā par trešo valstu valstspiederīgo vēlēšanu tiesībām, kas notika Malmē (Zviedrijā) „Imigrantu politiskās līdzdalības un politiskās iesaistes veicināšana 9 ES dalībvalstīs Centrālajā un Austrumeiropā” projekta ietvaros.

Pēc Organizācijas palīdzībai bēgļiem (OPU, Čehija) un Malmes universitātes uzaicinājuma, pasākumā piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī imigrantu nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai iepazītos ar Zviedrijas pieredzi iekļaut imigrantus sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Pasākums, kas tika organizēts ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, bija unikāla iespēja ekspertiem no Centrālās un Austrumeiropas valstīm iegūt zināšanas, kas nepieciešamas, lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo politisko līdzdalību vietējā līmenī vai sāktu diskusiju par vēlēšanu tiesību piešķiršanu trešo valstu valstspiederīgajiem piecās ES dalībvalstīs (Čehija, Latvija, Rumānija, Bulgārija un Polija).

Latvijas Cilvēktiesību centrs uzskata, ka Latvijai ir jāmācās vairāku citu ES dalībvalstu pieredze, tostarp Centrālajā un Austrumeiropā, kur trešo valstu valstspiederīgajiem ir tiesības piedalīties vēlēšanās vietējā līmenī. Ir jāsāk diskusija par trešo valstu valsts piederīgo, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, tostarp nepilsoņu, politiskās līdzdalību, kas balstītos uz vienlīdzīgu iespēju pieeju, un tās ieguvumiem.

Projekts ir līdzfinansēts Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros

Publicēts: 2014-03-14