Cilvēktiesības Latvijā 1998.gadā

Apstākļi slēgtajās institūcijās, jo īpaši tuberkulozes epidēmija ieslodzījumu vietās, vadības krīze Valsts cilvēktiesību birojā, jaunu ekstrēmistisku grupējumu, kuri propogandē rasu naidu un antisemītismu, izveidošanās ir uzskatāmas par galvenajām cilvēktiesību problēmām Latvijā 1998. gadā.

Pilsonības likuma liberalizācija, izmaiņas likumā par nepilsoņu statusu un Satversmes papildināšana ar nodaļu "Cilvēka pamattiecības"savukārt vērtējami kā gada lielākie panākumi cilvēktiesību jomā.

Finansējums pārskata publicēšanai gūts no 1998.gada maijā saņemtās Eiropas Savienības – ASV Demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības balvas.

Rīga, 1999
Autori: Nils Muižnieks, Anhelita Kamenska, Ieva Leimane, Sandra Garsvāne

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-09