Uzsākts otrais mācību cikls pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru uzsāk Rīgas izglītības iestāžu pedagogu četru dienu mācības „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”. Mācību mērķis ir veicināt skolotāju izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, ka arī attīstīt prasmes strādāt ar migrantu izcelsmes un reemigrantu skolēniem, kuriem jāpalīdz iekļauties izglītības procesā Latvijā.

Mācību rezultātā skolotāji spēs izprast saikni starp migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām un pielietot iegūtas zināšanas un iemaņas izglītības procesā savās skolās. Papildus mācību laikā tiks attīstītas pedagogu iemaņas un kompetences neformālās izglītības metožu izmantošanā.

Semināru vadīs starpkultūru komunikācijas, izglītības, mediju, cilvēktiesību un neformālās izglītības eksperti, ka arī valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Pirmais apmācību cikls norisinājās š.g. aprīlī un tajā piedalījās 34 pedagogi.

 Mācību semināri notiks š.g. 11., 12., 26.  un 27. oktobrī Rīgā.

Mācības tiek īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiks arī citās projektā iesaistītājās valstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

 Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros.

Publicēts: 2016-10-11