Projekts „ Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE- Capitalizing On DEvelopment)”

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles, Francijas un Vācijas ir uzsācis projekta „ Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE- Capitalizing On DEvelopment)”  īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par tādiem savstarpēji saistītiem aspektiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība. Projekta ietvaros plānots organizēt starptautisko festivālu par migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumiem starptautiskās izstādes „World Expo 2015” ietvaros,  organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, seminārus skolotājiem, skolēniem, pašvaldību darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, kā arī organizēt Eiropas līmeņa projektu konkursu skolēniem sadarbībā ar tīklu „Eiropas Koalīcija Pilsētas pret rasismu”.

Plānotās projekta aktivitātes: konferences un publiskās darbnīcas, izstādes, multimediju pasākumi, kultūras un radošie mākslas pasākumi, kā arī citi pasākumi.

Projekta mājas lapa: http://www.amitiecode.eu/ 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. 

SAISTĪTAS ZIŅAS

Pirmais apmācību cikls pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Pirmais apmācību cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības

Otrais mācību cikls pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Pirmais mācību cikls Rīgas jauniešiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Otrais mācību cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības” 

Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “AMITIE CODE – Gūstot labumu no attīstības” 

Otrais apmācību cikls jauniešiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības” 

AMITIE CODE projekta konkurss jauniešiem “AMITIE jauniešu komandas cīņā par migrantu cilvēktiesībām”

Novadīts papildus apmācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības" 

„AMITIE CODE” projekta jauniešu aktivitāšu noslēguma pasākums

Vadlīnijas pašvaldības darbiniekiem darbā ar jauniebraucējiem (imigrantiem) 

Ir noslēdzies starptautisks projekts „Gūstot labumu no attīstības” jeb AMITIE CODE

Publicēts: 2015-06-30