Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “AMITIE CODE – Gūstot labumu no attīstības”

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Boloņas pašvaldība un tas tiek īstenots Itālijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā. Projekta aktivitātes Latvijā īsteno Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  un Latvijas Cilvēktiesību centrs. 

Projekta mērķis ir veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par tādiem savstarpēji saistītiem jautājumiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība.

Projekta tiešās mērķa grupas ir: Eiropas vietējās pašvaldības, iedzīvotāji, politiķi, pašvaldību vadītāji un darbinieki, kas strādā ar sabiedrību, sociālo iekļaušanu, sadarbības attīstību un izglītību. Īpašā mērķa grupa ir vidusskolu skolēni, skolotāji, izglītības darbinieki, kā arī organizācijas, kas strādā ar migrācijas un interešu aizstāvības jautājumiem.

Sabiedrības integrācijas fonds “NVO līdzfinansējuma programmas” ietvaros līdzfinansē LCC dalību sekojošo projekta aktivitāšu īstenošanā: mācību seminārs sociālajiem darbiniekiem (2017. gada februārī); vadlīniju izstrāde darbā ar jauniebraucējiem (2017.gada janvāris – jūnijs); apmācību seminārs Rīgas jauniešiem jeb “Nākamo skolu paaudze” (2017. gada februāris – jūnijs); apaļais galds ar valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem; apmācību seminārs skolotājiem (2017.gada marts); īss filmiņu filmēšana un filmu par migrāciju izplatīšana; projekta noslēguma pasākums Portugālē (2017.gada oktobris). 

Publicēts: 2017-01-02