Uzsāktas apmācības pedagogiem „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Ir uzsākts Rīgas izglītības iestāžu pedagogu četru dienu mācību seminārs „Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, ko organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru. Mācības tiek īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiks arī citās projektā iesaistītajās valstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

Mācību mērķis ir veicināt skolotāju izpratni par migrāciju, cilvēktiesībām un attīstību, ka arī attīstīt to prasmes strādāt ar migrantu izcelsmes un reemigrantu skolēniem, kuriem jāpalīdz iekļauties izglītības procesā Latvijā. Mācību rezultātā skolotāji spēs izprast saikni starp migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām un pielietot iegūtās zināšanas un iemaņas izglītības procesā savās skolās. Papildus mācību laikā tiks attīstītas pedagogu iemaņas un kompetences neformālās izglītības metožu izmantošanā.

Semināru vadīs starpkultūru komunikācijas, izglītības, mediju, cilvēktiesību un neformālās izglītības eksperti, ka arī valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Seminārā piedalīsies arī  imigrantu izcelsmes eksperts skolēnu integrācijas jautājumos no Norvēģijas Saleh Mousavi.

Mācību semināri notiks 5., 14., 20.  un 22. aprīlī Rīgā.

Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros.

Publicēts: 2016-04-05