Notika mācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Notika mācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, ko organizēja Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Mācības tiks īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiks arī citās projekta partnervalstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

Četru dienu seminārā dalībnieki ar Latvijas un ārvalstu ekspertu palīdzību iepazīsies ar migrācijas globālo un vietējo kontekstu, iegūva zināšanas par attīstības sadarbību un cilvēktiesību standartiem, ka arī iegūva iemaņas starpkultūru komunikācijā. Semināra dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi, attīstīt nepieciešamas prasmes un iemaņas darbā ar migrantu izcelsmes klientiem, ka arī piedalīties vadlīniju izstrādē pašvaldību darbiniekiem darbā ar imigrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

Seminārs norisinājies 2016.gada  9., 11., 16. un 17.maijā.

Mācības tika īstenotas Eiropas Komisijalīdzfinansētā starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. 

Projekts tiek līdzfinansēts Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros.

Pielikumi

Publicēts: 2016-05-10