AMITIE

„Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” (Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE) ir projekts, kura mērķis ir veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt ES pilsoņu izpratni un uzticību tādiem savstarpēji saistītiem aspektiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība.

 

AMITIE projektu koordinē Boloņas dome (Itālija). Projekts tiek realizēts sadarbībā ar sekojošiem partneriem:

Rīgas Dome (Latvija)

Latvijas Cilvēktiesību centrs (Latvija),

FELCOS Umbria (vietējo pašvaldību reģionālā asociācija starptautiskās sadarbības un ilgtspējīgas humānās attīstības lietās (Itālija),

Boloņas Universitāte (Itālija),

Gruppo di volontariato civile (Itālija)

FAMSI Andalūzijas pašvaldību fonds starptautiskajai solidaritātei (Spānija),

ASOCIATIA SERVICIUL APEL (Rumānija)

Grupo de Apoyo Mutuo "Pè no Chao” (Brazīlija),

Recife pašvaldība (Brazīlija).

Asociētais partneris - Emilia Romagna Region (Itālija)

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” ietvaros.

Projekta norises laiks: 2011. gada 15. marts – 2013. gada 15. marts.

Projekta galvenās aktivitātes:

1. Multidisciplināra situācijas analīze, apkopojot statistikas datus un aptaujājot pašvaldību pārstāvjus, lai noteiktu kopēju "migrācijas un attīstības saiknes" definīciju, un labo prakšu piemēru apkopošana migrācijas komunikācijas un attīstības jomā partneru pilsētās.

2. Rokasgrāmatas un multidisciplinārā mācību moduļa izstrādāšana vietējām pašvaldībām, kā lietot komunikācijas rīkus, metodes un tehnoloģijas tādos jautājumos kā cilvēktiesības, migrācija un kultūru daudzveidība. Ieceļotāju pārstāvju iesaistīšana fokusa grupu darbā;

3. Īpašu komunikācijas materiālu un rīku izstrāde kopējai transnacionālai kampaņai par migrācijas, cilvēktiesību un attīstības jautājumiem, iesaistot vietējās augstskolas.

4. Pilot apmācību moduļa testēšana un semināra organizēšana, iesaistot vidusskolēnus un studentus.

AMITIE MĀJAS LAPA: www.amItie-project.eu

AMITIE FACEBOOK LAPA: http://www.facebook.com/AMITIEproject

AMITIE TWITTERĪ: twitter.com/AMITIEproject

AMITIE YOUTUBE www.youtube.com/AMITIEproject

Pielikumi

Publicēts: 2011-03-15