Cilvēktiesības Latvijā 2002. gadā

Tāpat kā iepriekšējos gados, nopietns cilvēktiesību pārkāpums ir ilgie pirmstiesas apcietinājuma termiņi un lielais pirmstiesas apcietinājumā esošo skaits. Lai gan, saskaņojot normatīvos aktus ar Eiropas Savienības standartiem, ir pieņemts jauns Patvēruma likums un Imigrācijas likums, bažas joprojām izraisa apstākļi un aizturēto tiesiskais statuss Olaines nelegālo imigrantu pagaidu uzturēšanās nometnē.

 

2002. gadā sabiedrībā parādījās satraucošas atklātas ksenofobijas un neiecietības izpausmes. Pirmsvēlēšanu politiskajā reklāmā, vēršoties pret Eiropas Savienību, tika izmantota neslēpti rasistiska reklāma, savukārt LCESC rīcībā nonāca informācija par rasu aizspriedumu izraisītu uzbrukumu personai.

Diskusijas par vārda brīvību radīja svešvalodu lietojuma ierobežojumi komerciālajās raidstacijās, kā arī tiesu prāvas, kurās tika mēģināts noteikt robežas goda un cieņas aizskāruma jēdzienam.

Tika atceltas pretrunīgās valsts valodas zināšanu prasības deputātu kandidātiem, un to būtiski veicināja spēcīgs starptautiskais spiediens.

Gausā naturalizācija ļoti lēni mazināja lielo nepilsoņu skaitu. Mazākumtautību tiesību jomā Latvija vēl aizvien nav ratificējusi Eiropas Padomes (EP) Vispārējo konvenciju par mazākumtautību aizsardzību. Tomēr pozitīva tendence ir jaunās valdības lēmums pievērst uzmanību sabiedrības integrācijai, izveidojot jaunu posteni īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās.

Pielikumi

Publicēts: 2004-01-26