PĒTĪJUMS PAR BĒRNIEM, KURIEM NAV NEVIENAS VALSTS PILSONĪBA, LATVIJĀ

LCC piedāvā iepazīties ar pētījuma par bērniem, kuriem nav nevienas valsts pilsonība Latvijā kopsavilkumu. 

Šis pētījums tika sagatavots kampaņas „Neviens Eiropas bērns nedrīkst būt bezvalstnieks” ietvaros, ko īstenoja Eiropas Bezvalstnieku tīkls sadarbībā ar Bezvalstniecības un iekļaušanas institūtu. Viena no kampaņas aktivitātēm ir tiesību normu, kas ir paredzētas bērnu bezvalstniecības novēršanai, ieviešanas izvērtēšana nacionālajā līmenī vairākās valstīs ar mērķi uzlabot bērnu, kuri pretējā gadījumā paliktu bez nevienas valsts pilsonības, piekļuvi pilsonības ieguvei. Šis pētījums analizē galvenos iemeslus un sekas bērnu bezvalstniecībai Latvijā un iespējamos risinājumus.  

Pētījums tika sagatavots sadarbībā ar Bezvalstniecības un iekļaušanas institūtu (International Statelessness Institute, turpmāk tekstā – ISI), kas izstrādāja pētījuma vadlīnijas, kā arī sniedza komentārus un ieteikumus pētījuma sagatavošanas gaitā.

Pilnais pētījums angļu valodā 

Pielikumi

Publicēts: 2016-01-25