Publikācijas

Ziņojums "Cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiesības: Izglītības un nodarbinātības pieejamība"

Latvijas likumdošana, politika un prakse vēl arvien dod pārāk maz iespēju cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem (kam mācīšanās spējas ir ievērojami zemākas nekā vidusmēram) piekļūt izglītībai un nodarbinātībai. Lai gan ir audzis vispārizglītojošās skolas apmeklējošo bērnu ar intelektuālās attīstības traucējumiem skaits, lielākā daļa bērnu vēl arvien apmeklē speciālās skolas. Praktiski gandrīz visiem cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem nav darba piemērotu nodarbinātības programmu trūkuma dēļ. Tāpēc viņiem nav iespējas dzīvot patstāvīgu dzīvi un viņi ir spiesti paļauties tikai uz valsts pabalstiem.

Publicēts : 2005-12-13 Lasīt vairāk...

Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās

 Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās

Multikulturālisms Latvijā vēl aizvien ir samērā jauna parādība. Līdz šim daļēji ārpus ievērības loka bija palikusi ļoti svarīga multikulturālās izglītības dimensija: dažādu etnisko grupu aptveršana un līdzsvarota pārstāvniecība, atzīstot to vienlīdzīgās tiesības ne tikai uz izglītību, bet arī uz izglītības saturu.

Publicēts : 2004-11-16 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

2003. gads Latvijai bija pēdējais gads pirms pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, kas stipri ietekmējis valsts politikas virzību. Kaut arī šajā periodā cilvēktiesību joma netika izvirzīta par prioritāti, vairākas Apvienoto Nāciju Komiteju un Eiropas Padomes pārstāvju starptautiskās rekomendācijas veicinājušas pievērsties galvenajām cilvēktiesību problēmām, respektīvi, cilvēktiesību ievērošanai slēgtajās iestādēs. Uzmanība tika pievērsta ne tikai problēmām cietumos (pirmstiesas ieslodzījums, apstākļi un procedūras), garīgās veselības aprūpes iestādēs un nelegālo imigrantu nometnēs, bet arī policijas vardarbības izpausmēm un neatkarīgu sūdzību institūciju trūkumam.

Publicēts : 2004-04-26 Lasīt vairāk...