Publikācijas

Patvēruma meklētāju aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas Latvijā

Patvēruma meklētāju aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas Latvijā

Nacionālajā, Eiropas un globālajā līmenī arvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas saistīti ar imigrantu un patvēruma meklētāju aizturēšanu. Ziņojumā analizēts, cik Lielā mērā patvēruma meklētāju aizturēšana Latvijā atbilst nacionālajiem, Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Ziņojumā sniegts neatkarīgs situācijas izvērtējums gan par tiesību aktiem, gan to piemērošanas praksi. Ziņojuma pamatā ir juridiskā analīze, ieskaitot tiesu lēmumu analīzi saistībā ar patvēruma meklētāju aizturēšanu, monitoringa vizītēs gūtā informācija, kā arī Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk tekstā LCC) prakse darbā ar klientiem.

Publicēts : 2011-12-30 Lasīt vairāk...

Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz tiesu praksei (2008-2011)

Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz tiesu praksei (2008-2011)

Pārskats par diskriminācijas novēršanas jautājumiem Latvijā no 2008. līdz 2011. gadam turpina Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk – LCC) iesākto darbu, sekojot likumdošanas, institucionālā ietvara un tiesu prakses attīstībai pretdiskriminācijas jomā. 2007. gadā LCC izdeva pārskatu par attīstību pretdiskriminācijas jomā laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Publicēts : 2011-11-15 Lasīt vairāk...

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā

Pētījums par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, piekļuvi izglītībai Latvijā

Pētījuma mērķis ir apzināt patvēruma meklētāju, bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu (turpmāk tekstā – mērķgrupu) iespējas, vajadzības un problēmas iegūt izglītību Latvijā.[1] Ziņojumā ir skarti jautājumi par nepilngadīgo un pieaugušo personu piekļuvi dažāda līmeņa izglītības iestādēm.

Publicēts : 2011-06-30 Lasīt vairāk...