Publikācijas

Salīdzinošais pētījums "Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma"

Salīdzinošais pētījums "Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma"

Šis pētījums ir sagatavots Eiropas Savienības finansētā projekta “Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma” ietvaros. Šo projektu laika posmā no 2006. līdz 2008. gadam īstenoja Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar partnerorganizāciju Čehijas Helsinku komiteju.

Publicēts : 2008-12-15 Lasīt vairāk...

Alternatīvais jeb “ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Alternatīvais jeb “ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

2005. gada 26. maijā Saeima pieņēma likumu Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kas noslēdza desmit gadus ilgušo Konvencijas apspriešanas un ratifikācijas periodu (Latvijas valdība konvenciju parakstīja 1995. gada 11. maijā). 2006. gada 3. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas izpildi Latvijā. Lai arī valsts institūcijas bija solījušas rīkot plašas diskusijas un ziņojuma gatavošanā iesaistīt arī nacionālo minoritāšu organizācijas, tas netika darīts.

Publicēts : 2008-12-02 Lasīt vairāk...