Naida noziegumi Latvijā: likumdošana un policijas prakse

Pētījums “Naida noziegumi Latvijā: likumdošana un policijas prakse” sniedz pārskatu un analīzi par naida noziegumiem Latvijā, t.sk. likumdošanu un policijas praksi, lai identificētu trūkumus un uzlabotu likumdošanu un policijas kapacitāti naida noziegumu apkarošanā.

Pētījums sniedz pārskatu par likumdošanas, kas paredz kriminālatbildību par rasistiski vai reliģiski motivētiem noziedzīgiem nodarījumiem, attīstību Latvijā no padomju perioda līdz mūsdienām, raksturo Latvijas policijas struktūru, naida noziegumu statistiku, vērtē policijas praksi un izaicinājumus tiesībsargājošajām iestādēm naida noziegumu izmeklēšanā, kā arī atspoguļo pieaugošo pilsoniskās sabiedrības lomu cīņā ar naida noziegumiem.

Šī publikācija ir sagatavota LCC projekta “Naida noziegumu apkarošana Latvijā un Čehijas Republikā: likumdošana, policijas prakse un NVO loma” ietvaros, ko finansē Eiropas Komisijas programma “2005. Pasākumi pilsoniskās sabiedrības atbalstam dalībvalstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā”, un kas ieviests sadarbībā ar Čehijas Helsinku komiteju.

Pielikumi

Publicēts: 2008-12-15