Publikācijas

Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās

 Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās

Multikulturālisms Latvijā vēl aizvien ir samērā jauna parādība. Līdz šim daļēji ārpus ievērības loka bija palikusi ļoti svarīga multikulturālās izglītības dimensija: dažādu etnisko grupu aptveršana un līdzsvarota pārstāvniecība, atzīstot to vienlīdzīgās tiesības ne tikai uz izglītību, bet arī uz izglītības saturu.

Publicēts : 2004-11-16 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 2003. gadā

2003. gads Latvijai bija pēdējais gads pirms pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, kas stipri ietekmējis valsts politikas virzību. Kaut arī šajā periodā cilvēktiesību joma netika izvirzīta par prioritāti, vairākas Apvienoto Nāciju Komiteju un Eiropas Padomes pārstāvju starptautiskās rekomendācijas veicinājušas pievērsties galvenajām cilvēktiesību problēmām, respektīvi, cilvēktiesību ievērošanai slēgtajās iestādēs. Uzmanība tika pievērsta ne tikai problēmām cietumos (pirmstiesas ieslodzījums, apstākļi un procedūras), garīgās veselības aprūpes iestādēs un nelegālo imigrantu nometnēs, bet arī policijas vardarbības izpausmēm un neatkarīgu sūdzību institūciju trūkumam.

Publicēts : 2004-04-26 Lasīt vairāk...

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Rokasgrāmata tapusi Eiropas Komisijas finansētā projekta "Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs" ietvaros. Publikācijā atspoguļots LCESC viedoklis. Tas nevar tikt izmantots, lai paustu EK oficiālo nostāju.Rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS.  

Publicēts : 2004-04-23 Lasīt vairāk...

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti

Sabiedrības līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā pakāpeniski kļūst par neatņemamu sabiedriskās politikas daļu. Tomēr pagaidām vispārējā iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība nav plaša un aktīva. Tādēļ nepieciešams rast atbildi uz jautājumu, kuri faktori ir tie, kas ietekmē iedzīvotāju līdzdalības iespējas un aktivitātes. Tie analizēti tikai retos no līdz šim Latvijā veiktajiem pētījumiem.

Publicēts : 2004-04-20 Lasīt vairāk...