„Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” Papildināts izdevums

Mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgo pilsoņiem.

Materiāls tapis projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā II” (IF/2009/3.1./27) ietvaros.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild biedrība “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli. Finansējums piešķirts no Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

Pielikumi

Publicēts: 2011-06-30