Publikācijas

Romu atspoguļojums Latvijas medijos

Romu atspoguļojums Latvijas medijos

Ar mediju palīdzību tiek sniegta informācija un viedokļi. Ar mediju satura palīdzību tiek veidota attieksme pret dažādām sabiedrības grupām. Mediji stāsta mums, kādi cilvēki dzīvo mums apkārt, kā pret viņiem izturēties un ko no viņiem var sagaidīt. Lai arī mediju misija cita starpā ir veicināt un atspoguļot kultūru daudzveidību, mediju satura analīze liecina, ka tie joprojām veicina stereotipus un atkārto maldīgus priekšstatus par atsevišķām minoritāšu grupām. Viena no šādām grupām ir romi, kas medijos bieži tiek attēloti kā likumpārkāpēji, tādējādi pastiprinot sabiedrībā jau tā izplatītos negatīvos priekšstatus par romiem.

Publicēts : 2015-05-15 Lasīt vairāk...

Metodiskais materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai „Ikviens ir gaidīts skolā!”

Metodiskais materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai „Ikviens ir gaidīts skolā!”

Globalizācija, aizvien pieaugošā mobilitāte un migrācija ir palielinājusi katra cilvēka iespējas satikties ar „citādo” ne tikai sadzīvē, bet arī profesionālajā darbībā. Jau šobrīd Latvijas skolās mācās vairāk par 500 jauniebraucēju bērniem no Krievijas, Lielbritānijas, Ukrainas, Ķīnas, Vācijas, Taizemes, Venecuēlas un citām valstīm. Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī skolu sniegtā informācija liecina, ka šim skaitlim katru gadu ir tendence pieaugt.

Publicēts : 2014-06-30 Lasīt vairāk...

Otrais alternatīvais jeb „ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Otrais alternatīvais jeb „ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) ir sagatavojis alternatīvo jeb ‘ēnu ziņojumu’, kura mērķis ir sniegt ieskatu atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanā Latvijā. Šis ir otrais LCC sagatavotais ‘ēnu ziņojums’. Pirmais ziņojums tika publicēts 2008. gadā.‘Ēnu ziņojums’ nesniedz esošo likumu un citu normatīvo aktu izvērstu analīzi. Papildinot citus ziņojumus, tai skaitā valsts, galvenais uzsvars likts uz Konvencijā noteikto tiesību īstenošanu praksē.‘Ēnu ziņojumā’ iekļauta informācija, kas attiecas uz Konvencijas 3., 4., 6., 10., 11., 12., 14. un 15. pantu un kas aptver laika periodu no 2009. līdz 2012. gadam. Atsevišķos gadījumos iekļauta informācija arī par attīstību 2013. gadā.  

Publicēts : 2013-09-27 Lasīt vairāk...