Publikācijas

Pētījums "Naida noziegumi: prakse un problēmas"

Pētījums "Naida noziegumi: prakse un problēmas"

Pētījums atspoguļo attīstību naida noziegumu un naida kurināšanas novēršanas jomā Latvijā laika periodā no 2014. gada. Tā ir saistīta ar izmaiņām normatīvajos aktos, pārņemot ES Pamatlēmuma par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm (4. pants) un ES Cietušo atbalsta direktīvas prasības, gan oficiālu un neoficiālu datu vākšanu par naida noziegumiem, gan pētniecību par šiem jautājumiem. Pētījumā arī apkopotas starptautisko cilvēktiesību uzraudzības mehānismu (ANO, Eiropas Padome) nesenas rekomendācijas Latvijai naida noziegumu un naida runas apkarošanai.

Publicēts : 2017-12-28 Lasīt vairāk...

Palīgmateriāls skolotājiem "Saki NĒ naida runai!"

Palīgmateriāls skolotājiem "Saki NĒ naida runai!"

Šī palīgmateriāla mērķis ir sniegt pedagogiem ieskatu par to, kas ir neiecietība, naida runa un naida noziegumi. Materiāls skaidro, kā izpaužas neiecietība, naida noziegumi un naida runa, kādu ietekmi un sekas tie atstāj uz indivīdiem un sabiedrību kopumā, kā arī sniedz ieteikumus, kā reaģēt uz šādām izpausmēm. Materiālu var izmantot, gatavojoties sociālo zinību priekšmetu stundām, audzināšanas stundām vai reaģējot uz dažādām situācijām skolā vai ārpus tās.

Publicēts : 2017-11-13 Lasīt vairāk...

HIV, HCV, TBC uzraudzība (monitorings) un kaitējuma mazināšana cietumos: Uz cilvēktiesībām balstīts instruments, lai novērstu ļaunprātīgu apiešanos

HIV, HCV, TBC uzraudzība (monitorings) un kaitējuma mazināšana cietumos: Uz cilvēktiesībām balstīts instruments, lai novērstu ļaunprātīgu apiešanos

Šo instrumentu ir izstrādājis Starptautiskais Kaitējuma mazināšanas tīkls, konsultējoties ar Ekspertu Komisiju, lai palīdzētu uz cilvēktiesībām balstītām uzraudzības organizācijām pildīt savu preventīvo mandātu attiecībā uz HIV, HCV, TB un kaitējuma mazināšanu cietumos.

Publicēts : 2016-06-10 Lasīt vairāk...