Publikācijas

Otrais alternatīvais jeb „ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Otrais alternatīvais jeb „ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) ir sagatavojis alternatīvo jeb ‘ēnu ziņojumu’, kura mērķis ir sniegt ieskatu atsevišķu Konvencijas pantu īstenošanā Latvijā. Šis ir otrais LCC sagatavotais ‘ēnu ziņojums’. Pirmais ziņojums tika publicēts 2008. gadā.‘Ēnu ziņojums’ nesniedz esošo likumu un citu normatīvo aktu izvērstu analīzi. Papildinot citus ziņojumus, tai skaitā valsts, galvenais uzsvars likts uz Konvencijā noteikto tiesību īstenošanu praksē.‘Ēnu ziņojumā’ iekļauta informācija, kas attiecas uz Konvencijas 3., 4., 6., 10., 11., 12., 14. un 15. pantu un kas aptver laika periodu no 2009. līdz 2012. gadam. Atsevišķos gadījumos iekļauta informācija arī par attīstību 2013. gadā.  

Publicēts : 2013-09-27 Lasīt vairāk...

Patvēruma meklētāju aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas Latvijā

Patvēruma meklētāju aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas Latvijā

Nacionālajā, Eiropas un globālajā līmenī arvien aktuālāki kļūst jautājumi, kas saistīti ar imigrantu un patvēruma meklētāju aizturēšanu. Ziņojumā analizēts, cik Lielā mērā patvēruma meklētāju aizturēšana Latvijā atbilst nacionālajiem, Eiropas un starptautiskajiem standartiem. Ziņojumā sniegts neatkarīgs situācijas izvērtējums gan par tiesību aktiem, gan to piemērošanas praksi. Ziņojuma pamatā ir juridiskā analīze, ieskaitot tiesu lēmumu analīzi saistībā ar patvēruma meklētāju aizturēšanu, monitoringa vizītēs gūtā informācija, kā arī Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk tekstā LCC) prakse darbā ar klientiem.

Publicēts : 2011-12-30 Lasīt vairāk...

Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz tiesu praksei (2008-2011)

Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas līdz tiesu praksei (2008-2011)

Pārskats par diskriminācijas novēršanas jautājumiem Latvijā no 2008. līdz 2011. gadam turpina Latvijas Cilvēktiesību centra (turpmāk – LCC) iesākto darbu, sekojot likumdošanas, institucionālā ietvara un tiesu prakses attīstībai pretdiskriminācijas jomā. 2007. gadā LCC izdeva pārskatu par attīstību pretdiskriminācijas jomā laika posmā no 2005. līdz 2007. gadam.

Publicēts : 2011-11-15 Lasīt vairāk...