Publikācijas

Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja: vadlīnijas slēgta tipa iestādēm

Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja: vadlīnijas slēgta tipa iestādēm

Kopš 1998.gada Latvija ir Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu dalībvalsts. Konvencijas ratificēšana uzliek Latvijas valstij saistības ievērot konvencijā izvirzītās prasības un ziņot par veiktajiem pasākumiem pārkāpumu novēršanā slēgta tipa iestādēs. Konvencijas īstenošanu dalībvalstīs uzrauga Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja, un 1999. gada janvārī tā apmeklēja arī Latviju.  

Publicēts : 2004-01-15 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 1999. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 1999. gadā

Nepilngadīgo ilgstoša turēšana apcietinājumā, centieni ierobežot vārda brīvību, kā arī valdības nespēja piešķirt pietiekamu finansējumu, lai nodrošinātu sabiedrības integrācijas politikas līdzsvarotu ieviešanu, tādējādi apdraudot nesen panākto progresu mazākumtautību tiesību jomā, uzskatāmas par galvenajām cilvēktiesību problēmām Latvijā 1999. gadā.

Publicēts : 2004-01-12 Lasīt vairāk...