Publikācijas

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Rokasgrāmata slēgto iestāžu monitoringa veicējiem

Rokasgrāmata tapusi Eiropas Komisijas finansētā projekta "Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs" ietvaros. Publikācijā atspoguļots LCESC viedoklis. Tas nevar tikt izmantots, lai paustu EK oficiālo nostāju.Rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS.  

Publicēts : 2004-04-23 Lasīt vairāk...

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti

Sabiedrības līdzdalība Rīgas pašvaldības lēmumu pieņemšanā: etniskie aspekti

Sabiedrības līdzdalība politikas lēmumu pieņemšanā pakāpeniski kļūst par neatņemamu sabiedriskās politikas daļu. Tomēr pagaidām vispārējā iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība nav plaša un aktīva. Tādēļ nepieciešams rast atbildi uz jautājumu, kuri faktori ir tie, kas ietekmē iedzīvotāju līdzdalības iespējas un aktivitātes. Tie analizēti tikai retos no līdz šim Latvijā veiktajiem pētījumiem.

Publicēts : 2004-04-20 Lasīt vairāk...

Čigānu stāvoklis Latvijā

Čigānu stāvoklis Latvijā

Šajā pētījumā tiek izsekota situācija dažās no galvenajām dzīves jomām, kurās čigāniem citviet pasaulē nākas saskarties ar tiešu un netiešu diskrimināciju, kurā vainojami ne tikai indivīdi, bet arī valsts un tās iestādes.Pētījums ir tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu. Par pētījumā sniegto informāciju ir atbildīgs Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs. Pētījumā sniegtie viedokļi nav oficiālā SIF un ES nostāja.

Publicēts : 2004-02-26 Lasīt vairāk...