Publikācijas

Cilvēktiesības Latvijā 2002. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 2002. gadā

Tāpat kā iepriekšējos gados, nopietns cilvēktiesību pārkāpums ir ilgie pirmstiesas apcietinājuma termiņi un lielais pirmstiesas apcietinājumā esošo skaits. Lai gan, saskaņojot normatīvos aktus ar Eiropas Savienības standartiem, ir pieņemts jauns Patvēruma likums un Imigrācijas likums, bažas joprojām izraisa apstākļi un aizturēto tiesiskais statuss Olaines nelegālo imigrantu pagaidu uzturēšanās nometnē.  

Publicēts : 2004-01-26 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā

Cilvēktiesības Latvijā 2001. gadā

2001. gada aktuālākās cilvēktiesību problēmas Latvijā būtiski neatšķīrās no iepriekšējiem gadiem: lielais neizskatīto lietu skaits tiesās un no tā izrietošie ilgie pirmstiesas apcietinājuma termiņi. Tomēr Latvija saskārās arī ar jauniem un bīstamiem izaicinājumiem preses brīvībai un tieslietu sistēmai – žurnālista un tiesnešu slepkavības.

Publicēts : 2004-01-20 Lasīt vairāk...

Cilvēktiesības Latvijā 2000. gadā.

Cilvēktiesības Latvijā 2000. gadā.

2000. gadā aktuālākās cilvēktiesību problēmas bija savstarpēji saistītas: lielais neizskatīto lietu skaits tiesās un garie apcietinājuma termiņi, īpaši nepilngadīgo gadījumā. 2000. gadā Latvijā tika novērota skaitliski nelielo latviešu un krievu nacionāli ekstrēmistisko grupējumu aktivizēšanās, taču tiesībsargājošās institūcijas enerģiski reaģēja uz to aktivitātēm.

Publicēts : 2004-01-17 Lasīt vairāk...

Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja: vadlīnijas slēgta tipa iestādēm

Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja: vadlīnijas slēgta tipa iestādēm

Kopš 1998.gada Latvija ir Eiropas Konvencijas par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu dalībvalsts. Konvencijas ratificēšana uzliek Latvijas valstij saistības ievērot konvencijā izvirzītās prasības un ziņot par veiktajiem pasākumiem pārkāpumu novēršanā slēgta tipa iestādēs. Konvencijas īstenošanu dalībvalstīs uzrauga Eiropas Spīdzināšanas novēršanas komiteja, un 1999. gada janvārī tā apmeklēja arī Latviju.  

Publicēts : 2004-01-15 Lasīt vairāk...