Publikācijas

Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos

Daudzveidība plašsaziņas līdzekļos

Mūsdienu pasaules raksturīgākā iezīme ir gan fizisku, gan iedomātu robežu izzušana, kā rezultātā sabiedrība kļūst arvien daudzveidīgāka visdažādākajās jomās. Dažādo daudzveidības formu atzīšana, vienlīdzīgu tiesību un iespēju garantēšana un nodrošināšana ir būtisks priekšnoteikums saliedētas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā.

Publicēts : 2006-12-14 Lasīt vairāk...

Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

Monitoringa ziņojums par slēgtajām iestādēm Latvijā

Latvijā ir aptuveni 100 slēgto iestāžu: 9 psihoneiroloģiskās slimnīcas, 31 sociālās aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, 15 ieslodzījuma vietas, 28 Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietas, aizturēšanas kameras robežkontroles punktos, nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne „Olaine”, un citas iestādes, kurās atrodas personas, kam ar varas sankciju atņemta brīvība. Projekta ietvaros tika veiktas 102 monitoringa vizītes, tajā skaitā 15 vizītes psihoneiroloģiskajās slimnīcās, 23 vizītes sociālās aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem, 21 vizīte uz valsts un pašvaldību policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās, 22 vizītes cietumos un 21 vizīte vietās, kur tiek aizturēti nelegālie imigranti un izmitināti patvēruma meklētāji.

Publicēts : 2006-09-24 Lasīt vairāk...