Publikācijas

Alternatīvais jeb “ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

Alternatīvais jeb “ēnu ziņojums” par Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību īstenošanu Latvijā

2005. gada 26. maijā Saeima pieņēma likumu Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību, kas noslēdza desmit gadus ilgušo Konvencijas apspriešanas un ratifikācijas periodu (Latvijas valdība konvenciju parakstīja 1995. gada 11. maijā). 2006. gada 3. oktobrī Ministru kabinets apstiprināja Latvijas Republikas sākotnējo ziņojumu par Konvencijas izpildi Latvijā. Lai arī valsts institūcijas bija solījušas rīkot plašas diskusijas un ziņojuma gatavošanā iesaistīt arī nacionālo minoritāšu organizācijas, tas netika darīts.

Publicēts : 2008-12-02 Lasīt vairāk...

Brošūra "Naida noziegumi"

Brošūra "Naida noziegumi"

Latvijas Cilvēktiesību centrs ir izdevis brošūru "Naida noziegumi". Brošūrā skaidrots, kas ir naida noziegumi, kā par tiem ziņot, par palīdzības iespējām naida noziegumos cietušajiem (juridisko palīdzību, tiesībām pieprasīt kompensāciju, u.c.), kā arī sniegti noderīgi tālruņi un adreses.

Publicēts : 2008-10-16 Lasīt vairāk...