Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā

Materiāls tapis projekta „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā: mācību kursu cikls to iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”(2008/3.1.1./1) ietvaros.

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šī materiāla saturu pilnībā atbild biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības viedokli.

Pielikumi

Publicēts: 2010-06-29