Palīgmateriāls skolotājiem "Saki NĒ naida runai!"

Šī palīgmateriāla mērķis ir sniegt pedagogiem ieskatu par to, kas ir neiecietība, naida runa un naida noziegumi. Materiāls skaidro, kā izpaužas neiecietība, naida noziegumi un naida runa, kādu ietekmi un sekas tie atstāj uz indivīdiem un sabiedrību kopumā, kā arī sniedz ieteikumus, kā reaģēt uz šādām izpausmēm. Materiālu var izmantot, gatavojoties sociālo zinību priekšmetu stundām, audzināšanas stundām vai reaģējot uz dažādām situācijām skolā vai ārpus tās.

Materiāls ir sagatavots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros līdzfinansētā projektā “Saki NĒ naida runai!” Par materiāla saturu atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Pielikumi

Publicēts: 2017-11-13