Jaunumi

Seminārs ieslodzījumu vietu darbiniekiem "Pašnāvību profilakse cietumos": kopsavilkums

Seminārs ieslodzījumu vietu darbiniekiem "Pašnāvību profilakse cietumos": kopsavilkums

Lai veicinātu cietumu darbiniekos izpratni par pašnāvības problēmām, informētu par pašnāvību profilaksi, kā arī attīstītu iemaņas, kas nepieciešamas pirmās palīdzības sniegšanā pašnāvību mēģinājumu gadījumos ieslodzījuma vietās, 18.maijāLCESC sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas daļu organizēja semināru “Pašnāvību profilakse cietumos.”

Publicēts : 2005-05-19 Lasīt vairāk...

Līdz 8. jūnijam iespējams pieteikties alternatīvās aprūpes veicināšanas projektu konkursam

Konkursa finansētājs ir Sorosa Fonds – Latvija (SFL). Konkurss tiek rīkots programmas Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgi slimu cilvēku interešu aizstāvībai ietvaros. Konkursa mērķis - veidot alternatīvas personu ar psihiskās veselības traucējumiem vai personu ar garīga rakstura traucējumiem ievietošanai stacionārās iestādēs, tādējādi veicinot šo mazaizsargāto grupu integrāciju sabiedrībā.

Publicēts : 2005-05-09 Lasīt vairāk...

Informatīvs seminārs Kurzemes NVO par diskriminācijas jautājumiem un juridiskas konsultācijas iedzīvotājiem par tiesībām netikt diskriminētiem 15.februārī Ventspilī

2005.gada 15.februārī LCESC sadarbībā ar Ventspils reģionālajām NVO rīko trešo semināru ciklā "Diskriminācijas novēršana Latvijā: teorija un prakse", kas notiek Nīderlandes ārlietu ministrijas programmas "MATRA" ietvaros. Seminārs notiek Ventspils Augstskolas telpās un pievēršas juridiskajiem aspektiem diskriminācijas novēršanas procesā - tiesiskajam regulējumam ES,  likumdošanai un tiesu praksei Latvijā, kā arī NVO lomai diskriminācijas gadījumos.

Publicēts : 2005-02-08 Lasīt vairāk...