Jaunumi

Latvijas Cilvēktiesību centra veiktā interneta portālos publicētā satura un komentāru monitoringa pirmā posma rezultāti

 Latvijas Cilvēktiesību centra veiktā interneta portālos publicētā satura un komentāru monitoringa pirmā posma rezultāti

Laika posmā no 2014. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim Latvijas Cilvēktiesību centrs veica interneta ziņu portālos, laikrakstu un žurnālu interneta versijās un sociālajos tīklos publicētā satura un komentāru monitoringa pirmo posmu, kā arī izskatīja saņemtās sūdzības. Tā mērķis ir identificēt naidīgu saturu interneta vietnēs, ziņot par šādu saturu un pārbaudīt, cik efektīvas ir dažādas ziņošanas metodes. Monitorings tiek veikts projekta „NVO rīcībspējas stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā” ietvaros.

Publicēts : 2014-12-10 Lasīt vairāk...

Pētījums "Interesantas iniciatīvas cietumu pārvaldīšanā: no valstu praksēm līdz Eiropas vadlīnijām"

Pētījums "Interesantas iniciatīvas cietumu pārvaldīšanā: no valstu praksēm līdz Eiropas vadlīnijām"

Vēlēšanu tiesības ieslodzītajiem, aizliegums veikt pilnu pārmeklēšanu (kratīšanu) un ievietot vienieslodzījuma kamerās, kā arī regulāri privātie ģimenes apmeklējumi – tās ir tikai trīs no rekomendācijām, ko piedāvā jaunā pētījuma "Interesantas iniciatīvas cietumu pārvaldīšanā: no valstu praksēm līdz Eiropas vadlīnijām" autori, lai uzlabotu cietumu standartus Eiropas Savienībā.

Publicēts : 2014-11-25 Lasīt vairāk...

Notikusi konference par globāliem, reģionāliem un nacionāliem mehānismiem spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai

Notikusi konference par globāliem, reģionāliem un nacionāliem mehānismiem spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai

12.-13. novembrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja starptautisku konferenci "Globālie, reģionālie un nacionālie mehānismi spīdzināšanas un nežēlīgas vai pazemojošas izturēšanās novēršanai: dalāmies pieredzē. Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejai (CPT) - 25 gadi”. Konferenci finansiāli atbalstīja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un Atklātās sabiedrības fonds.

Publicēts : 2014-11-21 Lasīt vairāk...

Mācību vizīte uz Austriju imigrantu atgriešanās jautājumos

Mācību vizīte uz Austriju imigrantu atgriešanās jautājumos

2014.gada 14.-16.oktobrī LCC, sadarbībā ar NVO “Austrijas Cilvēktiesību asociācija” (Verein Menschenrechte Österreich), organizēja mācību vizīti uz Austriju projekta „Labo prakšu attīstība: Atgriešanas direktīvas efektīvākas ieviešanas veicināšana Latvijā, Lietuvā un Slovākijā” ietvaros. Vīzītē piedalījās 10 dalībnieki: valsts iestāžu (Iekšlietu ministriju, robežsardzes, Ombudsmeņu) un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Slovākijas. Latvijas delegāciju pārstāvēja LCC, Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Publicēts : 2014-10-21 Lasīt vairāk...

Mācību vizīte Berlīnē, lai iepazītos ar konsultatīvo mehānismu lomu, veicinot minoritāšu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Mācību vizīte Berlīnē, lai iepazītos ar konsultatīvo mehānismu lomu, veicinot minoritāšu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Septembra sākumā deviņu Eiropas valstu (Čehijas Republikas, Slovākijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Slovēnijas, Ungārijas un Rumānijas) ekspertu grupa, kurā bija pārstāvēti valsts uz pašvaldības iestāžu darbinieki un aktīvi imigrantu kopienu un NVO pārstāvji, piedalījās mācību vizītē Berlīnē, lai iepazītos ar Vācijas pieredzi, veidojot konsultatīvos mehānismus imigrantu līdzdalības veicināšanai. Latviju ekspertu grupā pārstāvēja Latvijas Cilvēktiesību centrs, Kultūras ministrija un Arābu kultūras centrs. Mācību vizīte tika organizēta projekta „Imigrantu politiskās līdzdalības un politiskās iesaistes veicināšana 9 ES dalībvalstīs Centrālajā un Austrumeiropā” ietvaros.

Publicēts : 2014-10-13 Lasīt vairāk...