Jaunumi

Ārvalstu studentu/imigrantu aptauja par saskarsmi ar neiecietības izpausmēm Latvijā. Rezultātu apkopojums

Ārvalstu studentu/imigrantu aptauja par saskarsmi ar neiecietības izpausmēm Latvijā. Rezultātu apkopojums

2016. gada septembrī un oktobrī LCC veica ārvalstu studentu/imigrantu pieredzes un vajadzību apzināšanu saistībā ar diskriminācijas un neiecietības izpausmēm Latvijā. Šim nolūkam tika veiktas intervijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar imigrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem vai pārstāv to intereses, kā arī veikta Latvijā studējošo ārvalstu studentu tiešsaistes anonīma aptauja.

Publicēts : 2016-12-15 Lasīt vairāk...

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums

2016. gada 31. oktobrī Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”.  Seminārs tika rīkots ar mērķi sniegt plašāku informāciju un sekmēt NVO un citu interesentu izpratni par aktuāliem jautājumiem, kuri ir saistīti ar ticības un pārliecības brīvību gan plašākā Eiropas, gan Latvijas kontekstā, īpašu izmanību pievēršot diskriminācijas un neiecietības novēršanai uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata. Seminārs tika organizēts ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta „Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā” (līguma Nr. 2016.LV/NVOF/DAP/MAC/040/18) ietvaros.

Publicēts : 2016-10-31 Lasīt vairāk...

Seminārs “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”

Seminārs  “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”

2016. gada 31. oktobrī, Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”. Imigrācijas kontekstā dažādās Eiropas valstīs pieaug reliģiskā daudzveidība, taču vienlaikus daudzviet mazinās ticīgo skaits, ka arī dominējošās reliģijas sastopas ar jauniem izaicinājumiem. Atsevišķu mazākuma reliģiju pārstāvji nereti cieš no diskriminācijas un neiecietības izpausmēm reliģiskās piederības dēļ. Tajā pašā laikā, reliģiskā piederība arvien biežāk nokļūst drošības un pretterorisma apsvērumu lokā.

Publicēts : 2016-10-25 Lasīt vairāk...

Ir novadīts otrais mācību semināru cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Ir novadīts otrais mācību semināru cikls Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”

Ir novadīts mācību seminārs Rīgas pašvaldības sociālajiem darbiniekiem “Migrācija, attīstība un cilvēktiesības”, ko organizē Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Mācības tiek īstenotas starptautiskā projekta „Gūstot labumu no attīstības (AMITIE CODE - Capitalizing On DEvelopment)” ietvaros. Līdzīgas apmācības notiks arī citās projektā iesaistītajās valstīs – Itālijā, Spānijā, Vācijā, Francijā un Portugālē.

Publicēts : 2016-10-21 Lasīt vairāk...