Ārvalstu studentu/imigrantu aptauja par saskarsmi ar neiecietības izpausmēm Latvijā. Rezultātu apkopojums

2016. gada septembrī un oktobrī LCC veica ārvalstu studentu/imigrantu pieredzes un vajadzību apzināšanu saistībā ar diskriminācijas un neiecietības izpausmēm Latvijā. Šim nolūkam tika veiktas intervijas ar nevalstiskajām organizācijām, kas strādā ar imigrantiem, patvēruma meklētājiem un bēgļiem vai pārstāv to intereses, kā arī veikta Latvijā studējošo ārvalstu studentu tiešsaistes anonīma aptauja.

Situācijas izpēte ir veikta Latvijas Cilvēktiesību centra projektā “Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā”. Projekts ir īstenots laika posmā no 2016. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu un finansējumu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem NVO fonda ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Latvijas Cilvēktiesību centrs.

 

Pielikumi

Publicēts: 2016-12-15