Jaunumi

Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojumi par COVID-19 ietekmi uz pamattiesībām - Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications

Eiropas Pamattiesību aģentūras ziņojumi par COVID-19 ietekmi uz pamattiesībām - Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications

Kopš pandēmijas sākuma Eiropas Pamattiesību aģentūra (FRA) īpaši seko visu ES valstu ieviestajiem pasākumiem pandēmijas ierobežošanai un kādā veidā tie ietekmē pamattiesības. Ir pieejams gan kopējais ziņojums, gan katras ES dalībvalsts, tostarp Latvijas, ziņojumi. Latvijas ziņojumus sastāda Latvijas Cilvēktiesību centrs.

Publicēts : 2020-11-30 Lasīt vairāk...

Divi patvēruma meklētāji no Afganistānas saņem starptautisko aizsardzību Latvijā

Divi patvēruma meklētāji no Afganistānas saņem starptautisko aizsardzību Latvijā

Latvijas Cilvēktiesību centrs sniedza atbalstu  vairākiem patvēruma meklētājiem no Afganistānas. Vienam patvēruma meklētājam palīdzība tika sniegta kā aktuālās informācijas par drošības situāciju Afganistānā sagatavošanā, pārsūdzot Administratīvajā rajona tiesā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) lēmumu atteikt piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā. Administratīvā rajona tiesa ar 2020. gada 4. novembra spriedumu piešķīra personai bēgļa statusu. Atbalsts tika sniegts arī vēl vienam patvēruma meklētājam no Afganistānas, kuram PMLP  piešķīra alternatīvo statusu.

Publicēts : 2020-11-26 Lasīt vairāk...