Jaunumi

Ar Latvijas Cilvēktiesību centra atbalstu Satversmes tiesā tiek apstrīdēta Ārstniecības likuma 68. panta atbilstība Satversmes 92. un 94. pantam.

Ar Latvijas Cilvēktiesību centra atbalstu Satversmes tiesā tiek apstrīdēta Ārstniecības likuma 68. panta atbilstība Satversmes 92. un 94. pantam.

Latvijas valsts jau kopš 1997. gada regulāri pārkāpj Eiropas Cilvēktiesības konvencijas 5. panta 4. daļu, kas paredz, ka ievietošana psihiatriskajā slimnīcā pret personas gribu ir tikai tiesas vai tiesai līdzvērtīgas institūcijas kompetencē. Šī norma paredz, ka tiesai, nekavējoties jālemj vai personas aizturēšana ir likumīga un jādod norādījums par personas atbrīvošanu, ja aizturēšana ir nelikumīga. Tomēr Latvijā, ievietojot cilvēku psihoneiroloģiskajā slimnīcā pret tā gribu, cilvēkam brīvību var atņemt vien ar trīs ārstu konsīlija lēmumu.

Publicēts : 2006-09-15 Lasīt vairāk...

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

2006. gada 28. augustā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru par naida noziegumiem un policijas lomu un pieredzi naida noziegumu novēršanā Rīgā un citās Eiropas pilsētās. Seminārs norisinājās Nīderlandes Ārlietu ministrijas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Kapacitātes celšana diskriminācijas novēršanai Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Publicēts : 2006-09-14 Lasīt vairāk...

Latvijas Cilvēktiesību centra juristi sniegs bezmaksas konsultācijas par tiesībām netikt diskriminētam Valmieras un Rēzeknes iedzīvotājiem

Latvijas Cilvēktiesību centra juristi sniegs bezmaksas konsultācijas par tiesībām netikt diskriminētam Valmieras un Rēzeknes iedzīvotājiem

Latvijas Cilvēktiesību centra juristi 2006. gada 6. jūlijā, no plkst. 16.00 līdz 18.00 viesnīcas Wolmar Mazajā zālē, Tērbatas ielā 16a, Valmierā un 2006. gada 13. jūlijā, no plkst. 16.00 līdz 18.00 viesnīcas Rēzekne semināru zālē Brīvības ielā 2, Rēzeknē sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas ied...

Publicēts : 2006-06-27 Lasīt vairāk...