Seminārs "Naida noziegumi - policijas loma un pieredze"

2006. gada 28. augustā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) organizēja semināru par naida noziegumiem un policijas lomu un pieredzi naida noziegumu novēršanā Rīgā un citās Eiropas pilsētās. Seminārs norisinājās Nīderlandes Ārlietu ministrijas „MATRA” finansētā trīs gadu projekta „Kapacitātes celšana diskriminācijas novēršanai Latvijā” ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Nīderlandes Helsinku komiteju.

Vēl nesen vardarbīgas naida izpausmes ielās un publisku pasākumu laikā Rīgā šķita maz ticamas, bet notikumu attīstība pēdējo divu gadu laikā rāda, ka arī Latvija no tām nav pasargāta. To novēršanai neapšaubāmi ir nepieciešama politikas un likumdošanas attīstība. Tomēr, kamēr risinājumi tiek meklēti, policijai jau šobrīd praktiskā darbā jārisina drošības un kārtības uzturēšanas uzdevums, tostarp saistībā ar naida noziegumiem un agresīvām protesta izpausmēm.

Seminārā bija aicināti piedalīties policijas, prokuratūras, Rīgas pašvaldības policijas, kā arī atsevišķu ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Semināra pirmajā daļā „Naida noziegumi: vispārēja informācija un Eiropas konteksts” pārskatu par naida noziegumiem kā vardarbīgas neiecietības izpausmēm un risinājumu meklējumiem sniedza LCC direktore Ilze Brands Kehre un Anhelita Kamenska. Ar rasistisko vardarbību un policijas darbu Eiropas Savienības valstīs iepazīstināja Etnisko minoritāšu studiju centra asociētais pētnieks (Royal Holloway – London University) Dr. Robins Ouklejs (Robin Oakley). Semināra pirmo daļu noslēdza LCC pētniece Dace Lukumiete, kura sniedza visaptverošu ieskatu naida motivētos noziegumos, kas izdarīti Latvijā. Semināra otrajā daļā personiskajā pieredzē dalījās organizāciju Afrolatviskā asociācija un Mozaīka pārstāvji. Semināra trešā daļa „Naida noziegumi: policijas loma un pieredze” bija veltīta policijas praktiskajam darbam gan ar atsevišķiem vardarbības gadījumiem, gan ar organizētām naida izpausmēm publiskos pasākumos. Par policijas uzdevumiem, mērķiem un metodēm, novēršot naida izpausmes Latvijā, runāja Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks Andris Dzenis. Ar Ziemeļīrijas situāciju iepazīstināja Ziemeļīrijas policijas inspektors Robins F. Demsejs(Robin F Dempsey), par naida noziegumiem Zviedrijas skatījumā runāja Zviedrijas valsts policijas padomes pārstāve Eva Branmarka (Eva Brännmark), savukārt ar Amsterdamas pieredzi dalījās Amsterdamas policijas Miera vienības vadītājs Leo Vilde (Leo Wilde).

Semināra programma

9:30 - 10:00 Reģistrācija un kafija

10:00 – 10:05 Ievads. Ilze Brands Kehre, (LCC)

10:05 – 10:10 Semināra atklāšana. Wicher Slagter, chargé d’affaires, Nīderlandes vēstniecība

10:10 – 10:15 Uzruna. Jos Kösters, Nīderlandes Helsinki komiteja 

1. daļa: Naida noziegumi: vispārēja informācija un Eiropas konteksts

10:15 – 10:45 Naida noziegumi – vardarbīga neiecietības izpausme un risinājumu meklējumi. (PPT, 82.50 KB) Ilze Brands Kehre un Anhelita Kamenska, LCC 

10:45 – 11:15 Rasistiska vardarbība un policijas darbs: situācija un tendences Eiropas Savienības valstīs. (PPT, 360.00 KB) Dr. Robins Ouklejs (Robin Oakley), neatkarīgs konsultants un asociētais pētnieks Etnisko minoritāšu studiju centrā, Royal Holloway – London University

11:15 – 11:25 Naida noziegumu pirmās parādības Latvijā. (PPT, 608.00 KB) Dace Lukumiete, LCC

2. daļa: Riska grupu un cietušo pieredze: kāpēc naida noziegumi atšķiras no citiem noziegumiem

11:25 – 12:15 Apaļais galds par personīgo pieredzi un psiholoģiskiem aspektiem. Ievads: mācītājs Juris Cālītis, pārstāvji no Afro-Lat - Kristofers Edžugbo, Pīters Mensa un Mozaikas - Jolanta Cihanoviča, Laris Grava

12:15 – 13:30 Pusdienas

3. daļa: Naida noziegumi: policijas loma un pieredze

13:30 – 14:00 Neiecietības izpausmes Latvijā – attīstības tendences un nākotnes prognozes. Galvenie policijas uzdevumi, mērķi un metodes. (PPT, 2.60 MB) Andris Dzenis, Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes priekšnieks

14:00 – 14:45 Ziemeļīrijas situācija. Robins F. Demsejs (Robin F Dempsey), Ziemeļīrijas policijas sabiedriskās drošības nodaļas inspektors

14:45 – 15:30 Naida noziegumi Zviedrijas skatījumā. Eva Branmarka (Eva Brännmark), Zviedrijas Valsts policijas padome

15:30 – 15:50 Kafijas pauze

15:50 – 16:50 Amsterdamas pieredze. Leo Vilde (Leo Wilde), Amsterdamas policijas Policijas programmas multikulturālismam un saliedētībai direktors un Amsterdamas policijas Miera vienības (Vredesdetachment) priekšnieks

16:50 – 17:15 Jautājumi un diskusija

17:15 – 17:45 NVO loma un labie piemēri NVO-policijas sadarbībai, Dr. Robins Ouklejs

17:45 – 18:00 Kopsavilkums

18:00 Pieņemšana

Pielikumi

Publicēts: 2006-09-14