Seminārs psihoneiroloģisko slimnīcu personālam "Cilvēktiesības psihoneiroloģiskajās slimnīcās un pacientu vajadzību izvērtējums"

2006. gada 20. jūlijā Latvijas Cilvēktiesību centrs ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu organizēja darba semināru psihoneiroloģisko slimnīcu personālam, lai iepazīstinātu ar LCC viedokli par konstatētajām problēmām monitoringa vizīšu laikā un pacientu vajadzību izvērtējumu.

Regulāra cilvēktiesību situācijas izvērtēšana Latvijas psihoneiroloģiskajās slimnīcās ir bijusi Latvijas Cilvēktiesību centra (LCC) uzmanības lokā pēdējo trīs gadu garumā. Veicot monitoringa vizītes 8 psihoneiroloģiskajās slimnīcās LCC ir konstatējis gan trūkumus, gan iepazinis labas prakses piemērus. Savukārt lai noskaidrotu pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem viedokli par pieejamajiem sociālajiem un medicīniskajiem pakalpojumiem, LCC kopā ar Psihiatrijas māsu apvienību 2005. gada vasarā veica pacientu anketēšanu. 

Semināra laikā tika prezentēti arī ar Eiropas Komisijas atbalstu izdotie LCC izdevumi “Human Rights in Mental Health Care in Baltic Countries” (angļu valodā, Latvijas nodaļa publicēta arī latviešu valodā) un bukletu pacientiem “Kas jāzina katram psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientam?” (latviešu un krievu valodā).

Semināra programma

9:30 – 10:00 Reģistrācija

10:00 – 10:05 Ievads par projektu “Cilvēktiesību monitorings: spīdzināšanas un necilvēcīgas apiešanās novēršana slēgtajās iestādēs - cietumos, policijas izolatoros un psihoneiroloģiskajās iestādēs Baltijas valstīs" un semināra mērķiem

10:05 – 10:35 Pārskats par monitoringa vizītēm psihoneiroloģiskajās slimnīcās: cilvēktiesības.  Ieva Leimane-Veldmeijere, LCC programmas direktore

10:35 – 11:05 Pārskats par monitoringa vizītēm: Medicīniskās aprūpes pieejamība / kvalitāte.  Uldis Veits, ārsts-psihiatrs

11:05 – 11:20 Jautājumi / Diskusija

11:20 – 11:45 Stacionēšana un ārstēšana pret pacienta gribu: pacientu pārstāvības pieredze. Edgars Endzelis, zvērināts advokāts

11:45 – 12:00 Jautājumi / Diskusija

12:00 – 12:15 Kafijas pauze

12:15 – 12:40 Pacientu vajadzību izvērtējums – Cilvēktiesības. Ieva Leimane-Veldmeijere

12:40 – 13:10 Pacientu vajadzību izvērtējums – Medicīniskā aprūpe. Uldis Veits

13:10 – 13:30 Latvijas iniciatīva psihiatrijā – organziācijas prezentācija. Antra Siliņa

13:30 – 13:45 Jautājumi / Diskusija

13:45 – 14:00 LCC izdoto materiālu “Cilvēktiesības garīgās veselības aprūpē Baltijas valstīs” (“Human Rights in Mental Health Care in Baltic Countries”) un pacientu tiesību brošūras  “Kas Jāzina Katram psihoneiroloģiskās slimnīcas pacientam?” prezentācija.

Pielikumi

Publicēts: 2006-07-24