LCC direktore Ilze Brands-Kehre ievēlēta par Vispārējas konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvās komitejas pirmo viceprezidenti

4. oktobrī Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvā komiteja par komitejas pirmo viceprezidenti ievēlēja Latvijas pārstāvi Ilzi Brands-Kehri.

Konsultatīvo komiteju izveidoja 1998.gadā, lai uzraudzītu EP Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Konvencijas dalībvalstīs. Komitejā ir 18 Eiropas Padomes valstu pārstāvji. Par komitejas locekļiem ievēl atzītus ekspertus nacionālo minoritāšu aizsardzības jomā, kas savā darbā ir neatkarīgi. Ilze Brands-Kehre Konsultatīvajā komitejā darbojas no 2006.gada 1.jūnija.

Eiropas Padomes Vispārējā Konvencija par nacionālo minoritāšu aizsardzību pieņemta 1995.gadā un stājās spēkā 1998.gada 1.februārī. Latvija Konvenciju parakstīja 1995.gadā, bet ratificēja pēc 10 gadiem – 2005.gada maijā. 2006.gada oktobrī Latvijas valdībai būs jāsniedz pirmais valsts ziņojums uzraudzības institūcijām par Konvencijas īstenošanu. Uz 2006.gada 31.jūliju Konvenciju bija parakstījušas 43 EP dalībvalstis, no tām ratificējušas – 39.

Publicēts: 2006-10-06