Jaunumi

Konference „Eiropas Savienības Pamattiesību harta un pilsoniskās sabiedrības loma pamattiesību veicināšanā”

Konference „Eiropas Savienības Pamattiesību harta un pilsoniskās sabiedrības loma pamattiesību veicināšanā”

Latvijas Cilvēktiesību centrs sadarbībā ar Lietuvas Cilvēktiesību uzraudzības institūtu 27.-28.novembrī organizēja starptautisku konferenci „Eiropas Savienības Pamattiesību harta un pilsoniskās sabiedrības loma pamattiesību veicināšanā.” Konferences mērķis bija veicināt izpratni par Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, tās piemērojamību un attīstību pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā.

Publicēts : 2012-11-12 Lasīt vairāk...

Četri konkursi izsludināti AMITIE informatīvās kampaņas „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?” ietvaros

Četri konkursi izsludināti AMITIE informatīvās kampaņas „Šis ir mans stāsts... vai mūsu?” ietvaros

Rīgas domes Izglītības, sporta un kultūras departaments (turpmāk – IKSD) sadarbībā ar Latvijas Cilvēktiesību centru (turpmāk – LCC) starptautiskā projekta „Migrācijas, attīstības un cilvēktiesību jautājumu izpratnes veicināšana, iesaistot vietējās pašvaldības” ((Awareness on MIgration, developmenT and human rIghts trough local partnErships – AMITIE, projektu līdzfinansē Eiropas Savienība) ietvaros organizē šādus konkursus:

Publicēts : 2012-10-11 Lasīt vairāk...

Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 " Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu

Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 " Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu

Latvijas Cilvēktiesību centrs ar ANO Augstā komisāra bēgļu lietās (UNHCR) Baltijas valstu un Ziemeļvalstu reģionālā biroja atbalstu ir veicis Ministru Kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr. 222 "Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi" tulkojumu krievu, angļu, franču, gruzīnu un arābu valodās.

Publicēts : 2012-09-26 Lasīt vairāk...