Internets un naida kurināšana

Latvijā naida kurināšana uz rasu, etniskās un nacionālās piederības pamata, t.sk. arī internetā, ir aizliegta ar likumu (Krimināllikuma 78.pants). Rasu naida kurināšanu aizliedz gan lielāko ziņu portālu, gan daudzu interneta pakalpojumu sniedzēju lietošanas noteikumi.

Latvijā lietas pēc KL 78.panta izmeklē Drošības policija. Laikā no 2003.-2012.gadam ierosināti 92 kriminālprocesi, bet 79 gadījumos lietu ierosināt atteikts.

Lielākā daļa no ierosinātajiem kriminālprocesiem ir saistīti ar interneta vidi – komentāri pie rakstiem lielākajos ziņu portālos, sociālajā tīklā www.draugiem.lv, atsevišķām mājas lapām, kas pauž radikālas idejas, rasistisku dziesmu augšupielāde mājas lapās, u.c. Aptuveni 15 lietas ir saistītas ar rasistiski motivētu vardarbību.

Pirmās divas lietas par rasu/etniskā naida kurināšanu internetā tika ierosinātas 2003. un 2004.gadā. Naida runas pieaugums publiskajā telpā, galvenokārt 2004.-2005.gadā, izraisīja nepieredzētu Drošības policijas ierosināto kriminālprocesu skaita pēc KL 78.panta pieaugumu:

2003.gadā – 1

2004.gadā - 1

2005.gadā – 13

2006.gadā – 14

2007.gadā – 16

2008.gadā – 9

2009.gadā - 6

2010.gadā – 6

2011.gadā – 12

2012.gada 9 mēnešos – 14 kriminālprocesi.

 

Lai arī līdz 2007.gadam interneta vide nebija tieši minēta KL 78.pantā, 16 ‘interneta’ lietās tika sodītas vainīgās personas. Par 1 līdz 4 rasistiskiem, naidu kurinošiem komentāriem tika piemēroti naudas sodi no 320-960 Ls, bet vienā gadījumā 2008.gadā persona tika notiesāta ar 120 stundām piespiedu darba. Lielākā daļa komentāru autoru ir bijuši 15-24 gadus veci jaunieši. Komentāri, kas atzīti par naidu kurinošiem ir: aicinājumi uz vardarbību un iznīcināšanu, diskrimināciju pret personu vai personu grupu, sakarā ar to rasi, ādas krāsu, vai etnisko izcelsmi, (piemēram, ebrejiem, krieviem, latviešiem, tumšādainajiem, Āzijas pārstāvjiem, turkiem, čigāniem, u.c.), rasistiskas ideoloģijas paušana.

 

Rasistisks komentārs internetā – smags noziegums

2007.gadā Saeima grozīja KL 78.pantu un rasu/etniskā naida kurināšana internetā no mazāk smaga nozieguma kļuva par smagu noziegumu. Vienīgais piemērojamais sods šādos gadījumos ir brīvības atņemšana līdz 10 gadiem. Kopš likumdošanas izmaiņām par naidu kurinošiem komentāriem to autoriem piemērota nosacīta brīvības atņemšana no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem ar konkrētu pārbaudes laiku.

Tā kā KL 78.pants ir iekļauts KL vissmagāko noziegumu nodaļā (Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds) šiem noziegumiem nav noilguma. Tas nozīmē, ka pie kriminālatbildības var saukt arī tad, ja rasistisks komentārs ir izteikts pirms vairākiem gadiem un arhivēts. Tā vienā lietā komentārs tika uzrakstīts 2004.gada decembrī, personai mācoties 9.klasē, taču kriminālprocess uzsākts tikai pēc trim gadiem – 2007.gada septembrī un tā paša gada decembrī piemērots naudas sods 480 Ls apmērā.

 

Risinājumi

Lai arī Krimināllikuma piemērošana ir viens no risinājumiem naidu kurinošas runas mazināšanā, tas nav vienīgais risinājums. Neskatoties uz to, ka ir ierosināts kriminālprocess, naidīga satura materiāls bieži turpina atrasties virtuālajā vidē un ir joprojām pieejams lielam lasītāju lokam. Tie var būt ne tikai komentāri, bet arī dažāda cita naidīga satura materiāli. Šādos gadījumos arī lasītāji, kuri uzskata, ka materiāls ir prettiesisks, t.sk. neatbilst portālu, citu interneta pakalpojuma sniedzēju lietošanas noteikumiem, var paši par to informēt, izmantojot ziņošanas pogas vai arī rakstīt sūdzības.

 

Interneta ziņu portālu monitorings 16.martā un 9.maijā

Latvijas Cilvēktiesību centrs vairākos Latvijas sabiedrībā pretrunīgi vērtētos vēsturiskos datumos (16.marts, 9.maijs) veica interneta ziņu portālos publicēto rakstu komentāru monitoringu, kā arī izskatītas saņemtās sūdzības par atsevišķiem komentāriem. Monitorings tika veikts šādos interneta ziņu portālos: www.apollo.lv, http://rus.apollo.lv/, www.delfi.lv, http://rus.delfi.lv, www.tvnet.lv, http://rus.tvnet.lv/.

Uzmanība tika pievērsta komentāriem, kuros pausti:

-         publiski aicinājumi uz vardarbību, naidu, diskrimināciju,

-         publiska goda aizskaršana vai neslavas celšana,

-         draudu izteikšana pret personu vai personu grupu, sakarā ar to rasi, ādas krāsu, valodu, reliģiju, pilsonību, nacionālo vai etnisko izcelsmi;

-         ar rasistisku nolūku un publiska tādas ideoloģijas paušana, kas sludina pārākumu vai noniecina vai nomelno kādu personu grupu sakarā ar to rasi, ādas krāsu, valodu, reliģiju, pilsonību, nacionālo vai etnisko izcelsmi.

 

Monitoringa laikā tika analizēti aptuveni 9 000 komentāri pie vairāk kā 45 rakstiem. No tiem 33 raksti bija latviešu ziņu portālos un 12 raksti krievu ziņu portālos. Portāliem tika nosūtīti ziņojumi vai arī sūdzības redaktoriem par vairāk kā 200 komentāriem, no kuriem liela daļa tika dzēsti. Vairākiem internetu portālu rakstiem, acīmredzot to naidu kurinošā satura dēļ, tika liegtas komentēšanas iespējas. Problēmas ar komentāru dzēšanu tika novērojamas pēc darba dienas beigām 17:00 un nedēļas nogalēs. Tādējādi var secināt, ka, ziņojot par prettiesiskiem komentāriem, lielākā daļa portālu reaģē tos dzēšot, taču atsevišķiem portāliem nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību komentāriem pretrunīgi vērtētos datumos vai notikumos. 

Avoti internetā:

Naida noziegumi Latvijā: likumdošana un policijas prakse

http://cilvektiesibas.org.lv/site/attachments/29/01/2012/Naida_noziegums_LAT_internetam.pdf

Naida runas monitorings internetā

http://cilvektiesibas.org.lv/lv/projects/naida-runas-monitorings-216/

 

Publicēts: 2012-10-25