Naida runas monitorings

Projekta mērķis ir mazināt neiecietības izpausmes Rīgā un Latvijā, ceļot dažādu institūciju, tostarp nevalstisko organizāciju, interneta ziņu portālu, policijas kapacitāti un sadarbību, un veicinot plašākas sabiedrība izpratni par naida runas negatīvo ietekmi sabiedrībā.

Projekta ietvaros plānots veikt interneta komentāru analīzi lielākajos interneta ziņu portālos tādos politiski un vēsturiski neviennozīmīgi vērtētos datumos kā 16. marts un 9. maijs; izstrādāt vadlīnijas interneta portālu moderatoriem/redaktoriem naida runas atpazīšanai un efektīvākai reaģēšanai. Tāpat projekta ietvaros paredzēts atlasīt un izvērtēt esošos tiesas spriedumu materiālus par naida kurināšanu internetā. Projektu noslēgs apaļā galda diskusija par naida runas jautājumiem Latvijā.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada. 31. jūlijam. 

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Pielikumi

Publicēts: 2012-01-03