Jaunumi

Semināri NVO pārstāvjiem "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse"

Semināri NVO pārstāvjiem "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) rīkoja trīs seminārus “Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse” Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī . Semināri tika organizēti projekta LED II “Latvija – vienlīdzība dažādībā” ietvaros, kura mērķis ir veicināt informētību un izpratni par pretdiskriminācijas likumdošanu un politiku Eiropas Savienībā un Latvijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Liepājas NVO centru.

Publicēts : 2007-09-18 Lasīt vairāk...

Konference "Pretdiskriminācija nodarbinātības jomā": kopsavilkums

Konference "Pretdiskriminācija nodarbinātības jomā": kopsavilkums

2007. gada 13. jūnijā Rīgā norisinājās konference par pretdiskriminācijas jautājumiem nodarbinātības jomā. Tās mērķis bija veicināt informētību un diskusijas par pašreizējo situāciju, problēmām un aktuālākajiem pretdiskriminācijas jautājumiem nodarbinātības jomā. Konferencē tika apspriesti Latvijas likumdošanas un politikas jautājumi, kā arī notika diskusijas par dažādu organizāciju lomu un savstarpējo sadarbību diskriminācijas novēršanā

Publicēts : 2007-07-16 Lasīt vairāk...