Seminārs "NVO un arodbiedrības diskriminācijas apkarošanā"

Latvijas Cilvēktiesību centrs organizē divu dienu semināru par NVO un arodbiedrību lomu diskriminācijas apkarošanā uz rases, etniskās izcelsmes, vecuma, invaliditātes, reliģiskās pārliecības vai seksuālās orientācijas pamata.

Semināru finansē Eiropas Komisija, un tā mērķis ir attīstīt pilsoniskās sabiedrības kapacitāti, risinot diskriminācijas jautājumus. Programma, kuru izstrādājusi starptautiska komanda, skar diskriminācijas jēdzienu, izpratnes veicināšanu, dialogu ar valdību, diskriminācijas upuru atbalstu un tiesvedību nacionālās likumdošanas un politikas kontekstā.

Seminārs notiks 2007.gada 20.-21. novembrī no plkst. 10:00 līdz 17:00 Rīgā, viesnīcā “Konventa sēta”, Kalēju ielā 9/11.

Informāciju var saņemt no Borisa Kolčanova zvanot pa tālruni – 7039293, vai pa e-pastu boriss@humanrights.org.lv. Reģistrācijas formas lūdzam nosūtīt līdz 2007.gada 14. novembrim pa faksu +371 67039291, vai e-pastu boriss@humanrights.org.lv

Publicēts: 2007-11-08