Semināri NVO pārstāvjiem "Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse"

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) rīkoja trīs seminārus “Diskriminācijas novēršana Eiropā un Latvijā: teorija un prakse” Liepājā, Jelgavā un Daugavpilī . Semināri tika organizēti projekta LED II “Latvija – vienlīdzība dažādībā” ietvaros, kura mērķis ir veicināt informētību un izpratni par pretdiskriminācijas likumdošanu un politiku Eiropas Savienībā un Latvijā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu un Liepājas NVO centru.

Semināru mērķis bija nevalstisko organizāciju un arodbiedrību kapacitātes stiprināšana diskriminācijas novēršanas jomā. Semināri tika iecerēti kā LCC iepriekšējos gados organizēto reģionālo semināru nevalstiskajām organizācijām turpinājums.

Semināra programmā tika iekļautas tādas tēmas kā diskriminācijas aizliegums cilvēktiesību aizsardzībā, diskriminācijas novēršanas tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā, pašreizējā situācija Latvijā, Latvijas tiesu prakse un nevalstisko organizāciju loma diskriminācijas novēršanā. Semināra laikā notika diskusijas par šīm tēmām un diskriminācijas gadījumiem. Nevalstisko organizāciju un arodbiedrību pārstāvjiem bija iespēja diskutēt par savu pieredzi un iespējamo lomu diskriminācijas novēršanā. Semināri bija praktiski orientēti un balstīti uz interaktīvām metodēm, lai veicinātu dalībnieku iesaistīšanos diskusijās. Īpaša uzmanība tika veltīta reālo un hipotētisko diskriminācijas gadījumu izskatīšanai.

Seminārs Liepājā notika š.g. 17.augustā, Jelgavā - 20.augustā un Daugavpilī - 28.augustā.

Semināru apmācības vadītaja trīs lektori: Svetlana Djačkova (LCC politikas analitiķe), Boriss Kolčanovs (LCC politikas anlitiķis) un Kristīne Dupate (juriste, politikas eksperte sieviešu resursu centrā "Marta", Dzimumvienlīdzības komitejas Latvijā valdes locekle).

Kopumā seminārus ir apmeklējuši 85 dalībnieki - NVO un arodbiedrību pārstāvji: Liepājā - 40 dalībnieki; Jelgavā - 24; Daugavpilī - 21.

Semināri tika plaši apmēklēti un izplenījās lielu interesi no dalībnieku puses. Tajos piedalijās dažādu NVO pārstāvji: invalīdu, sieviešu, nacionālo minoritāšu, pensionāru, sociālā atbalsta organizāciju utt. Semināros piedalijās arī atsevišķu arodbiedrību pārstāvji, tai skaitā, no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības reģionālajām nodaļām. Dalībnieki augsti novērtēja lektoru prezentācijas, izdales materiālus un diskusijas. Atsevišķi dalībnieki izteica ierosinājumu šāda veida seminārus rīkot arī turpmāk, īpašu uzsvaru liekot uz problemātiskajām diskriminācijas jomām, tādam kā diskriminācijai pakļauto grupu situācijas analīzi un tiesu praksi.

Semināru Programma

10.00    Reģistrācija

10.15    Semināra atklāšana, Svetlana Djačkova, Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe

10.25    Dienvidlatgales NVO atbalsta centra vadītāja Ilgvara Zvidra uzruna

10.30    Ievads:  diskriminācijas aizliegums cilvēktiesību aizsardzībā, Svetlana Djačkova, Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe

10.50  Diskriminācijas novēršana Eiropas Savienībā, Kristīne Dupate, Resursu sievietēm centra „Marta” politikas eksperte, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes locekle

11.20    Jautājumi un diskusija par diskriminācijas piemēriem.

11.45    Kafijas pauze

12.00     Diskriminācijas novēršana Latvijā: pašreizējā situācija, Svetlana Djačkova, Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķe

 12.30    Dzimumu līdztiesība: Latvijas situācijaKristīne DupateResursu sievietēm centra „Marta” politikas eksperte, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes locekle

12.45    Jautājumi, diskusija

13.00     Tiesību aizsardzības iespējas diskriminācijas gadījumos un Latvijas tiesu prakseKristīne Dupate, Resursu sievietēmcentra „Marta” politikas eksperte, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes locekle

13.30   Jautājumi, diskusija

13.45   Pusdienas

14.30     Nevalstisko organizāciju loma diskriminācijas novēršanas jomāBoriss Kolčanovs,  Latvijas Cilvēktiesību centra politikas analītiķis

14.50    Diskusija par NVO lomu (piedalās: Svetlana Djačkova, Kristīne Dupate, Genadijs Lobovs, Daugavpils krievu nacionālās kultūras biedrība, Vanda Antonova, Daugavpils Arodbiedrību centrs.

15.10    Jautājumi, diskusija

15.30     Darbs grupās. Diskriminācijas gadījuma analīze ar īpašo uzsvaru uz NVO lomu. Vada Kristīne Dupate, Resursu sievietēmcentra „Marta” politikas eksperte, Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienības valdes locekle

16.10    Grupu prezentācijas, diskusija, jautājumi, kopsavilkums

16.40    Semināra noslēgums

Pielikumi

Publicēts: 2007-09-18