Seminārs “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”

2016. gada 31. oktobrī, Latvijas Cilvēktiesību centrs organizēja semināru NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata”.

Imigrācijas kontekstā dažādās Eiropas valstīs pieaug reliģiskā daudzveidība, taču vienlaikus daudzviet mazinās ticīgo skaits, ka arī dominējošās reliģijas sastopas ar jauniem izaicinājumiem. Atsevišķu mazākuma reliģiju pārstāvji nereti cieš no diskriminācijas un neiecietības izpausmēm reliģiskās piederības dēļ. Tajā pašā laikā, reliģiskā piederība arvien biežāk nokļūst drošības un pretterorisma apsvērumu lokā.

Semināra mērķis ir sniegt plašāku informāciju un sekmēt NVO un citu interesentu izpratni par aktuāliem jautājumiem gan plašākā Eiropā, gan Latvijā, kas saistīti ar ticības un pārliecības brīvību, īpašu izmanību pievēršot diskriminācijas un neiecietības novēršanai uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata. Seminārā arī ir diskutēts par iespējamu NVO stratēģiju šo jautājumu risināšanā nākotnē.

Seminārā ar priekšlasījumu par plašāku Eiropas kontekstu, pieejām un izaicinājumiem dažādu Eiropas vienlīdzības institūciju darbā ar diskrimināciju un neiecietību uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata uzstājās Niall Crowley, neatkarīgs eksperts vienlīdzības un dažādības jautājumos no Īrijas, kurš savulaik 10 gadus vadījis Īrijas Vienlīdzības institūciju.  Pārskatu par Eiropas Cilvēktiesību tiesas un atsevišķu nacionālo tiesu praksi saistībā ar reliģijas brīvību sniedza Tiesībsarga biroja pārstāve Laura Lapiņa.  Par reliģisko dažādību Latvijā un nākotnes izaicinājumiem runāja LU Sociālo zinātņu fakultātes lektore M.Phil. Agita Misāne. Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska sniedza ieskatu par Latvijas situāciju diskriminācijas novēršanas jomā, pievēršoties arī atsevišķiem jautājumiem, kas saistīti ar diskrimināciju/neiecietību uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata. Semināra nobeigumā notiks NVO diskusija par līdzšinējo pieredzi un iespējamajiem risinājumiem/stratēģiju neiecietības mazināšanas/diskriminācijas novēršanas uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata.

Seminārā darba valodas: latviešu, angļu valoda, tiks nodrošināts tulkojums

Pielikumā: semināra programma.

Seminārs tiek organizēts Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projektā “Sabiedrības līdzdalības veicināšana diskriminācijas un neiecietības novēršanā”, kas tiek īstenots ar finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem NVO fonda ietvaros.

Semināra “NVO loma diskriminācijas un neiecietības novēršanā uz reliģiskās vai citas pārliecības pamata” kopsavilkums 


Pielikumi

Publicēts: 2016-10-25