Jaunumi

Atskats uz projekta “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” īstenotajiem semināriem

Atskats uz projekta “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” īstenotajiem semināriem

No 2023. gada janvāra līdz jūnijam projekta “Ceļā uz iecietīgāku sabiedrību: informēšana, izglītošana, atbalsts un sadarbība” ietvaros tika organizēti vairāki informatīvi semināri kopumā informējot 221 personas, kas pārstāv dažādas mērķa grupas par diskriminācijas, naida runas un naida noziegumu atpazīšanu un ziņošanu.

Publicēts : 2023-06-30 Lasīt vairāk...

Eiropas Pamattiesību aģentūras 2023. gada ziņojums

Eiropas Pamattiesību aģentūras 2023. gada ziņojums

Ir pieejams Eiropas Pamattiesību aģentūras 2023. gada ziņojums. Ziņojumā ir apkopotas un analizētas galvenās norises cilvēktiesību jomā ES 2022. gadā. Tajā ietverti rīcības priekšlikumi, kas aptver: ES Pamattiesību hartu un tās izmantošanu dalībvalstīs; vienlīdzību un nediskrimināciju; rasismu un ar to saistīto neiecietību; romu iekļaušanu un vienlīdzību; patvēruma, robežas un migrācijas jautājumus; informācijas sabiedrību, privātumu un datu aizsardzību; bērnu tiesības; tiesu pieejamību; un ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditātes tiesībām īstenošanu.

Publicēts : 2023-06-14 Lasīt vairāk...

Latvijas Cilvēktiesību centrs aicina skolas pieteikties bezmaksas semināram skolēniem “Mēs un cilvēktiesības”.

Latvijas Cilvēktiesību centrs aicina skolas pieteikties bezmaksas semināram skolēniem “Mēs un cilvēktiesības”.

Latvijas Cilvēktiesību centrs piedāvā vienas dienas bezmaksas semināru skolēniem, kura mērķis ir uzlabot jauniešu izpratni par cilvēktiesībām, to nozīmi un lomu. Jaunieši iegūs labāku izpratni par tādām pamatvērtībām kā vienlīdzība un cieņa vienam pret otru un kāpēc šīs vērtības ir svarīgas ikdienas mijiedarbībā starp cilvēkiem, tostarp skolas vidē. Jauniešiem būs iespēja pārrunāt sabiedrībā aktuālus jautājumus no cilvēktiesību viedokļa un uzzināt par iespējām līdzdarboties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, tostarp brīvprātīgā darbā, veicinot cilvēktiesību ievērošanu. Semināru rezultātā jaunieši kļūs zinošāki par cilvēktiesībām, to vēsturi, nozīmi, lomu, savu un citu cilvēku tiesību aizsardzības iespējām.

Publicēts : 2023-05-31 Lasīt vairāk...