Ir organizēti 10 semināri jauniešiem par cilvēktiesībām

Turpinot pagājušā gadā iesākto, šogad tika īstenoti vēl pieci jauniešu semināri “Mēs un cilvēktiesības”. Semināri notika dažādos Latvijas reģionos: Ventspils 2. pamatskolā, Rīgas Raiņa vidusskolā, Priekuļu vidusskolā, Daugavpils valsts ģimnāzijā un Jūrmalas jauniešu iniciatīvu centrā, kur ieradās skolēni no visām Jūrmalas skolām.

Semināru mērķis bija uzlabot jauniešu izpratni par cilvēktiesībām, to nozīmi un lomu.

Semināros jaunieši ieguva labāku izpratni par tādām pamatvērtībām kā vienlīdzība un cieņa vienam pret otru, kāpēc šīs vērtības ir svarīgas ikdienas mijiedarbībā starp cilvēkiem, tostarp skolas vidē. Semināros tika aplūkotas gan pilsoniskās un politiskās tiesības, tostarp tiesības uz dzīvību un brīvību, tiesības uz taisnīgu tiesu, izteiksmes brīvība, vēlēšanu tiesības, pulcēšanās un biedrošanās brīvība, gan sociālās tiesības, tostarp tiesības uz mājokli, tiesības uz  izglītību, tiesības uz veselības aizsardzību, tiesības uz sociālo nodrošinājumu, tiesības uz darbu. Seminārā tika pārrunāts, kādā veidā visas šīs tiesības mijiedarbojas, kādi ir to īstenošanas un ierobežošanas priekšnoteikumi, kāda ir valsts un ikviena tās iedzīvotāja loma cilvēktiesību nodrošināšanā un aizsardzībā.

Kopumā projektā “Cilvēktiesības Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne” tika īstenoti 10 šāda veida semināri, kuros piedalījās  251 jaunietis. 2023. gadā tie risinājās Rīgas Hanzas vidusskolā, Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Pļaviņu vidusskolā, Misas pamatskolā un Rīgas 75.vidusskolā. 

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Publicēts: 2024-04-12