Ziņojums "Liberties Rule of Law Report 2024"

Civil Liberties Union for Europe (Pilsoņu brīvību savienība Eiropai) publicēja ziņojumu par demokrātijas stāvokli Eiropas Savienībā "Liberties Rule of Law Report 2024". 

Ziņojums sagatavots kopā ar 37 organizācijām no visas Eiropas. Publikācijai ir divi mērķi: informācijas avots Eiropas Komisijai tās ikgadējai revīzijai par tiesiskumu ES; neatkarīgas avots žurnālistiem, pētniekiem un citiem, kas interesējas par demokrātijas stāvokli ES.

Pilns ziņojums pieejams:

https://www.liberties.eu/en/stories/rolreport2024-main/45014 

Latvijas ziņojums pieejams:

https://dq4n3btxmr8c9.cloudfront.net/files/xi_lgl/LATVIA_Liberties_RuleOfLaw_Report_2024.pdf 

Publicēts: 2024-03-18